Frode N. Eriksen er ansatt som ny daglig leder i Geonor

20. juni 2022

Eriksen er utdannet geolog fra Universitet i Oslo. I mer enn ti år og frem til 2020 ledet han bedriften P-Cable 3D Seismic AS i en suksessfull utvikling av seismikkutstyr. Nå kommer han fra stillingen som salgssjef hos Unger Fabrikker AS i Fredrikstad, Nord-Europas største produsent av tørre surfaktanter til bruk i hygieneartikler, renhold og industriprodukter.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven å utvikle Geonors virksomhet i Norge, så vel som internasjonalt. Selskapet har dyktige medarbeidere og et betydelig potensial i et marked som er høyst internasjonalt og stadig voksende. Ambisjonen er å styrke og bygge videre på posisjonen som en ledende aktør på nisjeløsninger i sine segmenter, sier Eriksen. 

Eriksen startet i stillingen 1. juni. Blant oppdragene det er kjent med at Geonor jobber med, er Fornebubanen, Ny Vannforsyning til Oslo (NVO) og det nye Stamnett-prosjektet. 

Siden etableringen i 1957 har det bærumsbaserte selskapet Geonor vært en pioner innen utviklingen av geotekniske, hydrologiske og meteorologiske instrumenter og overvåkingssystemer. Selskapet kan vise til en solid omsetningsvekst de siste årene, hvorav omtrent 30 prosent av omsetningen er eksportbasert.

– Dette er et naturlig og godt steg for selskapet. Eriksen har de riktige forutsetningene for å kunne videreutvikle virksomheten og bygge på den allerede etablerte posisjonen. Det er også gledelig å se at det er en geofaglig person som tar over roret, sier Øyvind Klevar, avtroppende daglig leder i selskapet, som vil fortsette i styret hos Geonor. 

Klevar startet som daglig leder i Geonor i 1993, før han kjøpte samtlige av aksjene i bedriften fire år senere. Høsten 2021 ble selskapet solgt videre til det svenske børsnoterte teknologikonsernet Lagercrantz Group. Virksomheten har i dag åtte ansatte og har hovedkontor i Bærum. 

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing