Overvåking og fjernavlesning av grunnforhold

Geonor leverer utstyr og komplette løsninger for overvåking og fjernavlesning av parametere knyttet til naturkrefter og konstruksjoner. Geonor kan levere alt nødvendig utstyr for overvåking av poretrykk, grunnvann, nedbør, jordfuktighet, helningsvinkler, skredfare, vibrasjoner med mere.

Behovet for overvåking av naturkrefter og strukturer for å beskytte tuneller, veier, broer, jernbaner, drikkevannskilder, grunnvannsreservoarer og andre deler av samfunnets infrastruktur, vil øke i årene som kommer. Våre modulbaserte og helhetlige løsninger, er utviklet for å kunne gjennomføre overvåking på en enkel og kostnadseffektiv måte, med mulighet for kontinuerlig overføring av data fra sensorer og loggere, enten telemetrisk til et hovedkontor, eller direkte presentert på en internettside. Løsningene passer for både store og små prosjekter. Geonor har levert komplette løsninger for fjernovervåking med alt fra 3 til 300 sensorer.

Geonor har de seneste årene installert systemer i en rekke store og små prosjekter for overvåking av grunnforhold ved hjelp avIoT (Internett of Things). Vi leverer hovedkomponentene i kommunikasjonsløsningen fra Worldsensing SA og deres Loadsensing system. Se Worldsensing sine sider.
Denne kommunikasjonsløsningen kan kobles opp mot en rekke ulike sensorer, og presenterer data på en GIS innsynsløsning/web portal fra Vista Data Vision.

Fjernavlesning av Geonor og andre sensorer


Dette er en komplett løsning for fjernavlesing av nær sagt alle typer sensorer: grunnvannsnivå, poretrykk, inklinometere, lastceller, crack-/tiltmeter, værdata, temperatur, miljøparametre osv. I løsningen inngår avlesing av sensorer ved ønsket interval og overføring av data en eller flere ganger per døgn. Resultatene blir automatisk rutet til en web-side, og presentert i form av grafer/kurver, eller på tabellform. Systemet kan bestå av 2 ulike typer loggere og kommunikasjonssystemer, eller i en kombinasjon av disse;

1) Kommunikasjon mellom datalogger(e) og Gateway(s) går via radiofrekvens i lukket IoT system (f.eks LoRa). Kommunikasjonen mellom Gateway og FTP server til web-side, går via GSM og oppdateres der på samme måte. Dette er en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning, ettersom man ikke trenger SIM kort i logger, og batteriene som brukes er mindre og har lengre levetid

2) All kommunikasjon går via GSM. Systemet består av et skap med datalogger(e) og GSM-modem. I løsningen inngår avlesing av sensorer ved ønsket intervall, og overføring av data en eller flere ganger pr. døgn. Resultatene blir automatisk rutet til en web-side og oppdatert der i form av grafer/kurver eller på tabellform.

3) Kombinasjon av både GSM/mobilnett og IoT Lora til FTP server og visning i samme webportal. Dataloggere og web-side


Dataloggere og web-side


Geonor benytter loggere og Gateways fra Worldsensing når løsningen tillater å bruke radiokommunikasjon mellom loggere og Gateway. Worldsensing med sitt system Loadsensing, er verdensledende innen IoT (Internetof Things) kommunikasjon for applikasjoner innen bygg og anlegg.

Geonor benytter hovedsakelig dataloggere fra CampbellScientific når kommunikasjon går via GSM/mobilnettet. Dette er robuste og fleksible dataloggere som er blant de mest brukte innen profesjonell måling og overvåking.

For visning, inklusiv GIS og oppdatering på web-side, benyttes løsning fra Vista Data Vision.

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing