overvåking og
fjernavlesing
se produkter
meteorologisk
instrumentering
se produkter
Hydrologisk
instrumentering
se produkter
Geoteknisk
instrumentering
se produkter
Geoteknisk utstyr
se produkter
Miljøutstyr
se produkter

Kvalitet i grunnen

- siden 1957

Geonor produserer og selger geoteknisk, hydrologisk, meteorologisk og miljørelatert utstyr og systemer. Vi leverer kvalitet gjennom kostnadseffektive løsninger basert på egne og tredjeparts produkter. Geonor er sertifisert iht ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Våre viktigste kunder er offentlige etater og institutter, rådgivende ingeniører, universiteter og høyskoler, entreprenører og systemleverandører. Siden etableringen i 1957 har Geonor vært en pioner i utviklingen av svingende- streng sensorer for ulike anvendelser innen geotekniske, hydrogeologiske og meteorologiske instrumenter og overvåkingssystemer.  

Våre velprøvde løsninger blir stadig videreutviklet ved å kombinere nye sensorer, trådløs kommunikasjon og internettbaserte løsninger.

Et økende antall vei- og jernbaneprosjekter, fører til større behov for grunnundersøkelser og overvåking av grunnforhold og konstruksjoner. Vi leverer instrumenter og løsninger for overvåking av skred, nedbør og andre naturkrefter som kan true samfunnets infrastruktur. Klimaendringer med mer ekstremvær øker behovet for automatisert overvåking og flere målepunkter.

Kontakt oss for forslag til løsninger!

KONTAKT OSSSE PRODUKTER
Overvåking og fjernavlesing
Geoteknisk instrumentering
Geoteknisk feltutstyr
Hydrologisk/Miljø instrumentering
Meteorologisk instrumentering
Kontakt oss
Sertifikater

ISO 14001 Sertifikat

Last ned

ISO 9001 Sertifikat

Last ned

Startbanksertifikat

Last ned
Våre leverandører
Siste nytt fra geonor
Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing