Om Geonor

Geonor markedsfører og selger sine produkter over hele verden, og har eksportert utstyr til over 100 land. Selskapet er det eneste geotekniske selskapet i Norden som kan vise til mer enn 60 års sammenhengende virksomhet. Bedriften er lokalisert i trivelige omgivelser i Grini Næringspark på Østerås i Bærum.

Geonor ble etablert i 1957 av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og det daværende Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF). Grunnideen var at Geonor skulle stå for produksjon og salg av utstyr for geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser utviklet på NGI, som var blitt opprettet fire år tidligere. Både NGI og Geonor ble etablert som en del av NTNFs mangeårige innsats for å løse praktiske og tekniske problemer i gjenreisingen av Norge etter annen verdenskrig.

NGIs første direktør, danskfødte Laurits Bjerrum (1918-1973), var drivkraften bak etableringen av Geonor og selskapets første styreleder. Bjerrum var en karismatisk personlighet som fikk en enestående posisjon i det norske og internasjonale fagmiljøet.

Hans betydning for både NGI, Geonor og geoteknikk-faget generelt var meget stor. Geonor har, helt siden starten, lagt vekt på produksjon og salg av pålitelig og avansert utstyr med høy kvalitet.

Kvalitet og nyutvikling var sentrale verdier som ble implementert av Geonor`s første daglige leder Arild Andresen (1926-2010). Arild Andresen var disponent i Geonor fra starten i 1957, og frem til 1984.

NGI var deleier i Geonor fra 1957 til 1997. Norsk Hydro kom inn som deleier i 1960, og var hovedaksjonær fra 1989 til 1997. Øyvind Klevar ble ansatt som daglig leder i 1993, og har vært eier frem til 2021. Ny eier fra november 2021 er Lagercrantz Group (publ), se World-leading, value-creating technology | Lagercrantz.

Geonor har vært en pioner i utvikling av geoteknisk feltutstyr (vingebor og prøvetakere), grunnboringsrigger, geoteknisk laboratorieutstyr (triaksial-, direkte skjær- og konusapparater), og særlig geoteknisk og meteorologisk instrumentering basert på svingende streng. Sentrale samarbeidspartnere i denne utviklingen har vært NGI, Statens Vegvesen og Meteorologisk Institutt.

Våre velprøvde løsninger blir stadig videreutviklet ved å kombinere nye sensorer, trådløs kommunikasjon og internettbaserte løsninger, slik som fjernavlesning via IoT

Bedriftens virksomhet i dag kan inndeles i fem forretningsområder:

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing