Geoteknisk feltutstyr

Geonor har siden 1957 vært en ledende leverandør av utstyr for geotekniske feltundersøkelser i Norge. I nært samarbeid med særlig Norges Geotekniske Institutt og Statens vegvesen, var Geonor en pionér i utviklingen av geoteknisk feltutstyr tilpasset norske grunnforhold. Hovedproduktene er geotekniske borerigger og forbruksutstyr til disse, vingebor, og prøvetakere

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing