Geonor T-200B nedbørmåler

Geonors automatiske og egenutviklede nedbørmålere, gir nøyaktige og pålitelige målinger av mengde og intensitet av nedbør i enhver form. De inneholder ingen bevegelige deler, og har minimalt behov for vedlikehold.

Geonors nedbørmålere har vunnet et stort internasjonalt marked, og har særlig stor anvendelse i kalde strøk. Det er levert flere enn 3000 systemer og mer enn 5000 OEM sensorer spredt over hele verden. Nedbørmålerne kan utstyres med en logger som kan overføre data trådløst og kontinuerlig tilet hovedkontor.

Våre nedbørmålere ble utviklet på 1980-tallet i samarbeid med NGI og Meteorologisk institutt. Måleteknikken baserer seg på svingende streng-prinsippet. Den første nedbørmåleren av denne typen ble installert i 1984, og var den første nedbørmåleren i verden som var basert på veieprinsippet. Dette har blitt industristandard for måling av fast nedbør. Vi arbeider fortsatt med videreutvikling av målerne, og den kan nå leveres i ulike versjoner (600mm, 1000mm og 1500mm), med både analog og digital (SDI 12) utgang som gir tilgang til både rådata og bearbeidede data.

 

REFERANSER

Geonor T-200B er referansemåler for WMO`s globale test av alle verdens nedbørmålere for snø - SPICE (Solid Precipitation Intercomparison Experiment) 2012-2015.

Geonor har levert nedbørmålere til nasjonale meteorologiske og klimanettverk i USA, Canada, Kina, Spania og i Skandinavia.

Av mer eksotiske installasjoner, kan forskningsstasjoner på MountEverest Base Camp (7000 m o.h.), i Andesfjellene (5000 m o.h.) og i Atlas-fjellene nevnes.

Geonor har levert nedbørmåler og annet utstyr som overvåker skredutsatte fjellsider, f.eks. Åkneset og Mannen i Møre og Romsdal.

GEONOR T-200B NEDBØRMÅLER

  • Målinger for akkumulert nedbørmengde og intensitet.
  • Interface for de fleste avlesnings-/logge-systemer.
  • Analog & digital utgang.
  • Ingen intern oppvarming, snø smeltes med frostvæske.
  • Ingen bevegelige deler.
  • Enkelt vedlikehold.
  • Brukserfaring fra mer enn 30 år.
Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing