Inklinometere

Et inklinometer brukes typisk for å overvåke deformasjoner og bevegelser i grunnen eller i konstruksjoner, ved å måle endringer i helning (inklinasjon) i en vertikal målekanal. Målingene gjøres i intervaller (ofte 0,5 m) gjennom målekanalen slik at man får laget en profil av de horisontale deformasjonene. Dette kan enten gjøres manuelt, ved at måleproben senkes ned, og så heises opp under målingene, eller ved at det benyttes en kjede med sensorer som avleses automatisk av en datalogger. Loggede data blir som regel fjernavlest og sendt til server og web-presentasjon.

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing