Hydrologisk overvåking

Overvåking

Geonor leverer alle typer utstyr og instrumentering til hydrologiske undersøkelser, blant annet for undersøkelse av vannkvalitet og nivåmålere. Vi leverer både egenprodusert utstyr, og et rikt utvalg av produkter fra Eijkelkamp AgrisearchEquipment, Lufft, SEBA Hydrometri, samt flere andre leverandører.


Behovet for overvåking av naturkrefter og strukturer for å beskytteveier, broer, jernbaner, drikkevannskilder, grunnvannsreservoarer og andre deler av samfunnets infrastruktur, vil øke i årene som kommer. Våre modulbaserte og helhetlige løsninger er utviklet for å kunne gjennomføre overvåking på en enkel og kostnadseffektiv måte, med mulighet for kontinuerlig overføring av data fra sensorer og loggere, enten telemetrisk til et hovedkontor, eller direkte presentert på en internettside. Løsningene passer for både store og små prosjekter. Geonor har levert komplette løsninger for fjernovervåking med alt fra 3 til 300 sensorer.

Geonor har de seneste årene installert systemer i en rekke store og små prosjekter for overvåking av grunnforhold ved hjelp av IoT (Internett of Things). Vi leverer hovedkomponentene i kommunikasjonsløsningen fra Worldsensing SA og deres Loadsensing system. Se https://www.worldsensing.com/product/loadsensing/
Denne kommunikasjonsløsningen kan kobles opp mot en rekke ulike sensorer, og presenterer data på en GIS innsynsløsning/web portal fra Vista Data Vision.Fjernavlesningav Geonor sensorer

Dette er en komplett løsning for fjernavlesning av nær sagt alle typer sensorer: poretrykk, værdata, temperatur, crack-/tiltmeter osv. Systemet består av et skap med datalogger(e) og GSM-modem.

I løsningen inngår avlesning av sensorer ved ønsket intervall og overføring av data en el. flere ganger pr. døgn. Resultatene blir automatisk rutet til en web-side, og oppdatert der i form av grafer/kurver eller på tabellform.

eSENSEsystem fra Eijkelkamp som går mot deres eSENSE-sensorer:

  • Diver grunnvannsloggere
  • Nivå overflatevann
  • Overløpssensor
  • Jordfuktighet
  • Nedbør

  

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing