Poretrykkmålere

Poretrykkmålere

Geonors elektriske poretrykkmålere er basert på svingende streng-prinsippet. Mer enn 50 års erfaring har vist at målerne er stabile og har lang levetid. De kan enten leveres for nedpressing i bløte masser eller for nedsenkning/nedgraving. Begge typer kan leveres med armert kabel (FERE), eller med vår standard ventilerte kabel. Brukes armert kabel får sensoren en "A" etter versjonsbetegnelsen, slik at M-605 er standard modell for standard kabel, og M-600A er beregnet for FERE-kabel.


Poretrykkmåleren for armert kabel kan i tillegg utstyres med temperatursensor. Poretrykkmåleren har samme diameter som forlengelsesrørene, og eliminerer faren for lekkasje langs borestrengen.

M-605 serie ”push-in”

 • Ny type, forenklet, mer robust
 • For nedpressing, kan brukes direkte uten forboring
 • Laget for 1 " Vannrør
 • Hurtig å installere i bløte masser
 • Kort responstid
 • Nøyaktighet bedre enn 0.5 % av full skala
 • Måleområde 2 til 6 bar
   
   
   

M-603 åpen ”push in” - Leveres på forespørsel

M-603 er en spesialversjon av M-600, som er åpen til atmosfære og utstyrt med en gummimembran over trykkmembranen. Ved hjelp av pressluft tilføres et baktrykk for å avlaste trykkmembranen. Dette vil balansere mot trykket under nedpressing og dermed kan poretrykkmåleren presses raskere ned. Baktrykket kan også benyttes til å avlaste membranen for avlesning av nullpunktfrekvens. Leveres kun for standard kabel og for maksimum 6 bar.

 • Kan brukes direkte uten forboring
 • Hurtig å installere i bløte masser
 • Kort responstid
 • For 0-punkt kontroll
 • Nøyaktighet bedre enn 0.5 % av full skala
 • Måleområde 2 til maksimum 4 bar

M-610A serie “embedment”

 • Utviklet for direkte montering
 • Godt egnet for bruk i dammer, fyllinger, miljøbrønner o.l.
 • Hus i rustfritt stål, andre materialer som titan kan leveres på forespørsel
 • Måleområde 2 til 30 bar
 • Leveres med armert kabel (FERE)

Geonor leverer kabel spesielt utviklet for geotekniske formål. Kablene leveres i to versjoner, standard og armert (FERE). Kabelgjennomføringer og skjøtesett kan leveres for begge typer kabler.

Armert spesialkabel 2-par FERE

P-430 er en stålarmert 2-par kabel. Den er spesielt utviklet for å tåle store belastninger i form av strekk og trykk, og er beskyttet mot vanninntrengning dersom kappen skulle skades.

Geonor standard kabel

Standard 1-par kabel med skjerm, beregnet for bruk der hvor kabelen ikke er utsatt for store mekaniske påkjenninger.

Ventilert kabel til M-603 leveres på forespørsel.

M-207 Hydraulisk piezometer

M-207 Hydraulisk piezometer er videreutvikletfra M-206. Piezometeret kan presses ned uten forboring, normalt til ca. 30 m dyp. Beregnet for Ø32 mm forlengelsesrør. Overganger til 1" vannrør kan leveres.

 • Lett å installere
 • Enkel og robust design
 • Beregnet for måling av grunnvannstand og poretrykk
 • Nedpressing uten forboring
 • Leveres med bronsefilter
 • Avleses ved hjelp av en spesialtilpasset vann-nivåmåler

 

Geokon/Encardio Rite/Slope Indicator

Geonor er forhandler for Geokon, Encardio Rite og Slope Indicator i Norge. Dette er verdensledende produsenter av geoteknisk instrumentering, og dekker alle produkt og applikasjoner innen geoteknisk instrumentering.

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing