Bereder banegrunnen

04. Oktober 2018
Budstikka.no

Milepæl. Bærums-firmaet Geonor skal overvåke grunnvannet langs Fornebubane-traseen.

Geonor skal "sjekke under bakken" før banen bygges - den første kontrakten som medfører rent fysiske arbeid på banen.

- Kontrakten er den desidert største i vår historie sier eneeier og daglig leder Øyvind Klevar i Geonor.

- Tildelingen av kontrakten markerer en milepæl, sier Irene Måsøval, direktør for fornebubanen.

Utstyret og teknologien Geonor leverer skal brukes til å overvåke grunnvannet i bakken der Fornebubanen skal bygges. Firmaet skal sette ned sensorer langs den planlagte banetraseen.

- Det er i alt planlagt installert cirka 350 sensorer fra Majorstuen til Koksa. Informasjon om forhold i bakken, som grunnvannet, er viktig for en så stor konstruksjon som Fornebubanen, sier Øyvind Klevar.

Gir flere muligheter

Kontrakten er på 17 millioner kroner og går over 9 år. Etter selve installasjonen går arbeidet ut på drift og vedlikehold av overvåkingssystemet.

- Hva gjør kontrakten spesiell?

- Størrelsen og at den er knyttet til et så stort og viktig prosjekt. Kompleksiteten i prosjektet med utfordrende grunnforhold og mange grunneiere er en annen ting. Det er også spennende hvordan vi bruker "internet of things" for fjernovervåking, mener Klevar.

Kontrakten gir også flere ulike muligheter fremover, påpeker han.


- Lignende systemer kan installeres for å overvåke nye tunneler, veiprosjekter, baneutbygginger og store bygg. Teknologien vil også kunne anvendes til å overvåke naturfarer som flom, skred og ras, sier Klevar.

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing