Prosjekt Åkersvik. Poretrykksmåling og fjernovervåkning

Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Den nye fyllingen i Åkersvika skal ligge parallelt med den eksisterende, og skal også krysse eksisterende bane ved Sandvika. Derfor må grunnforholdene overvåkes godt i anleggsfasen noe Geonor AS har ekspertise på.

Vi takker Romerike Grunnboring AS  for oppdraget med å levere 35 poretrykksmålere, loggere, instrumentering og fjernovervåkning via webløsningen til VDV Bentley. Prosjektet har en estimert varighet på 2 år med oppstart i første kvartal 2024.

Sweco er Bane Bane NOR`s rådgiver mens Romerike Grunnboring AS har fått oppdraget med boring og installasjon av våre poretrykksmålere samt kabellegging.

Boring og instrumentering gjøres via flåte og en spesialkabel trekkes så til land hvor loggerene våre samler data og sender til en gateway som igjen sender til vår ftp server. Dette gjør det mulig å kontinuerlig monitorere og fjernavlese grunnforholdene.

Åkersvika naturreservat er et viktig område for flere fuglearter og ble fredet i 1974 og ble Norges første Ramsarområde i 1975. Åkersvika ligger på østsiden av Mjøsa hvor to andre elver munner ut. Sedimentering og erosjon fra disse elvene bidrar til å forme området over tid.

Vi er glade for å kunne bidra med teknologi, service og ekspertise i et så sentralt og viktig område for miljø og dyreliv, sier daglig leder i Geonor AS, Olaf Ødegård

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing