Overvåker ny T-bane

03. September 2018
Finansavisen.no

Allerede før spaden er satt i jorden for Fornebu-banen, er lille Geonor i gang med arbeidet på den første kontrakten i gigantprosjektet.

Lenge før første spadestikk på den nye T-banelinjen til Fornebubanen i Oslo, mens ingeniørene fortsatt diskuterer hvor tunnelen skal gå, er det lille selskapet Geonor i gang med de første arbeidene. De er nå halvveis i arbeidet med å plassere 350 grunnvannsmålere fra 5 til 50 meter nede i grunnen rundt den planlagte tunnelen.

Lærte av Romeriksporten

Den nye banen fra Majorstuen til Fornebu ble endelig vedtatt i fjor, og er anslått å koste rundt 12–13 milliarder kroner. Geonor-kontrakten er på rundt 17 millioner kroner, for installasjon av cirka 350 pore- trykkmålere for å overvåke grunn- vannsforholdene rundt tunnelen, samt oppfølging og sjekk i ni år.

– Det er den overlegent største leveransen i selskapets historie, og setter oss i posisjon til å levere kostnadseffektive løsninger til store prosjekter i fremtiden, sier daglig leder Øyvind Klevar. Utbyggerens frykt er selvsagt en repetisjon på norgeshistoriens største byggeskandale fra 1997, da flytogtunnelen Romeriksporten drenerte et våtmarksområde i Østmarka og gjorde 50 hus ubeboelige. Lignende systemer kan installeres for å overvåke alle nye tunneler, veiprosjekter, baneutbygginger og store bygg, og i områder med utrygge grunnforhold. Behovet for kartlegging av Norges store kvikkleireforekomster var i sin tid grunnlaget for dagens sterke geotekniske fagmiljø i Norge.

Det nye denne gangen er at målerne ikke er koblet opp med SIM-kort og mobildekning, men i stedet er tilknyttet et eget nett via lukket radiofrekvens.

– Det er i prinsippet et IoT-system (Internet of Things, red. anm.) der kunden får alt direkte inn på sitt eget nettverk. Det er både enklere å installere enn GSM-systemene, det krever mindre utstyr, langt mindre batterier, ingen SIM-kort og ikke minst at du kontrollerer dataene og trafikken din helt selv. Det er tidligere ikke gjort i Norge i så stor skala, forklarer Klevar.

Over 60 års historie

Til å være et så lite selskap har Geonor en overraskende lang historie. Det ble opprettet av Norsk Geoteknisk Institutt (NGI) og NTNF (tilsvarer Norges Forskningsråd i dag) i 1957 for å utvikle og produsere instrumenter som NGI og andre trengte i sine undersøkelser. Poretrykksmålerne som selskapet utviklet den gang, er i dag forlengst blitt industristandard over hele verden.

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing