Geoteknisk instrumentering

Geonor leverer komplette instrumenteringsløsninger basert på egne og andre leverandørers kvalitetsprodukter for alle geotekniske og geofysiske forhold. Vi kan også tilby systemer for overvåking av setninger, grunnvann og damlekkasjer, og kan også bistå ved installasjon, avlesning og presentasjon av data.

Geonor AS
Grini Næringspark 10,
1361 Østerås

Tel. +47 67 15 92 80
geonor@geonor.no
© 2019 Geonor. All Rights Reserved. Created by M51 Marketing